Vanaf 1986 De Ekkermuzikanten EKKERMUZIKANTEN Welkom Welkom Wie zijn wij Wie zijn wij Nieuws Nieuws Agenda Agenda Repertoire Repertoire Ekkerfestival Ekkerfestival Foto's Foto's Contact Contact Links Links Gastenboek Gastenboek Welkom Welkom Wie zijn wij Wie zijn wij Nieuws Nieuws Agenda Agenda Repertoire Repertoire Ekkerfestival Ekkerfestival Foto's Foto's Contact Contact Links Links Gastenboek Gastenboek
Nieuws 2011
Klokkendorper festival Zondag 12 juni hebben we gespeeld op het blaaskapellenfestival in Aarle-Rixtel. We waren als eerste aan de beurt om 11.15 uur. Meestal speel je op die tijd voor een bijna lege tent, maar wij hadden het geluk dat de Klokkendorper rond die tijd receptie hadden vanwege hun 45ste festival. Dus publiek genoeg. Het was ouderwets gezellig. Hans had ook nog het lef om de aanwezige burgemeester Ubachs subsidie te vragen omdat we dit jaar 25 jaar bestaan. “Met de helft zijn we ook tevreden”, zei Hans. We wachten af!!
25 jaar Stoomafblaaskapel Wij hadden voor 29 mei een uitnodiging ontvangen van de Stoomafblaaskapel om voor hun 25-jarig jubileum te komen spelen in het Anker. Met ons waren ook uitgenodigd: Het Overdag Ensemble, Zingiz en de Leonardus gilde. Het was de bedoeling dat elk muziekgezelschap 20 minuten muziek zou maken, met begeleiding van het Gilde naar het podium en na de pauze hadden we een gezamenlijk optreden. We waren die middag door omstandigheden met 14 muzikanten, maar hebben de sterren van de hemel geblazen. Voor het gezamenlijk optreden hadden we 6 nummers gekregen en ingestudeerd. De muzikanten zaten op het podium en het Leonardus gilde en de zanggroep Zingiz stonden achter ons. Als afsluitnummer speelden en zongen we Brabant van Guus Meeuwis. Heel indrukwekkend, ook omdat het gilde bij dit nummer met hun vlaggen zwaaiden. Ik denk dat het vanuit de zaal heel mooi uitzag.
Carnaval De Regt Woensdag 3 maart hebben we de carnavals avond verzorgd in de Regt voor de club van 100. Ondanks een zieke dirigent hebben we veel en goed gespeeld, dankzij Piet v Neerven, die het “dirigeerstokje” had overgenomen. Dinsdag 8 maart hebben we Prins Wilco met zijn raad van elf begeleid naar v d Burgt. Door omstandigheden en ziektes waren er niet veel muzikanten, maar het klonk gelukkig toch goed. Komend jaar hebben we veel optredens en we bestaan in oktober 25 jaar, dus dat moet gevierd worden! 
GESLAAGD FESTIVAL EKKERMUZIKANTEN Beek en Donk, 24-11-2011 Zondag 6 november organiseerde de Ekkermuzikanten voor de 21e maal een blaaskapellenfestival onder de naam Ekkerfestival. Dit festival stond in het teken van het 25 jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben de leden eind augustus al een uitstapje gemaakt naar Frankrijk. Voor het publiek en de collega muziekgezelschappen in Beek en Donk was dit festival de gelegenheid om dit heuglijke feit met ons te vieren. Vijf van deze kapellen uit Beek en Donk hebben dan ook op deze middag een optreden van 45 minuten verzorgd. Dit waren de BBC, De Coöperatieve Stoomafblaaskapel, De Biks Bent, Röllik Goewd en Octopus. Uiteraard hebben de Ekkermuzikanten zelf ook hun beste beentje voor gezet. Met hun optreden oogsten zij veel lof van het aanwezige publiek en van de collega muzikanten. Tegelijker tijd met het jubileum van de Ekkermuzikanten vierde ook Piet Diender zijn zilveren jubileum als dirigent. Hij werd hiermede verrast door zijn familie die hem een mooi cadeau overhandigden. Bij aanvang van het festival werden we verrast door een bezoek van de Burgemeester Dhr. Ubachs en twee wethouders nl. Dhr. Briels en Dhr. Vereijken. Zij kwamen de Ekkermuzikanten feliciteren met dit jubileum en bedankte hen voor de vele verdiensten voor de gemeenschap, vooral voor de ouderen en gehandicapten. Zij onderstreepten deze dankwoorden met een cheque die zij overhandigden aan voorzitster Josien Vereijken. Op dit festival werd aan de deelnemende kapellen een bijzonder cadeau overhandigd, nl. een muziekstuk. Het bijzondere van dit cadeau was dat dit muziekstuk geschreven is door een van de leden van de Ekkermuzikanten, nl Piet van Neerven. Van een stukje papier waarop met een kroontjespen een muzieklijntje was geschreven, componeerde Piet een mars, die ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Laarbeek in 2007 (het jaar dat de mars gereed was) heel toepasselijk “De Laarbeekmars” werd genoemd. Piet van Neerven zelf overhandigde de kapelleiders een mapje met daarin kopieën voor een complete bezetting, en sprak de wens uit, om in de toekomst bij gelegenheid samen deze mars te spelen. De Laarbeekmars werd later op de middag door de Ekkermuzikanten ten gehore gebracht. Al met al weer een bijzonder geslaagd festival met dank aan de kapellen die deelgenomen hebben, aan het publiek en aan al degene die middels een kaartje of een cadeautje de Ekkermuzikanten gefeliciteerd hebben. Ook de sponsoren, die het mogelijk maakten om ook financieel van dit festival een succes te maken, hartelijk dank
(♫Peter)
27-28-29 augustus reisje Frankrijk Omdat we dit jaar ons 25-jarig jubileum vieren zijn we 3 dagen naar Frankrijk geweest. Mede georganiseerd door ex-buurtgenoten Toon en Jeanne Hermans, die daarna jaren in Frankrijk hebben gewoond. We reden eerst naar Marle, waar we een optreden verzorgden in een verzorgingshuis. Dat was een ervaring op zich. Ofschoon het een tehuis was voor welgestelde bejaarden, zag het er heel eenvoudig en sober uit. Ze hebben een kamertje, waar alleen een bed en kast kunnen staan!! Na afloop van ons optreden werden we rijkelijk getrakteerd op champagne en taart. Daarna hebben we nog een serenade gebracht aan Toon en Jeanne Hermans omdat ze 50 jaar getrouwd waren en natuurlijk om ze te bedanken voor alle goeie zorgen. Daarna reden we naar ons hotel in Monampteui. De dag erop hebben we het rustig aan gedaan met in de middag weer een optreden in een groot recreatiegebied in de buurt. ’s Avonds  hebben we uitgebreid gedineerd. Tijdens het diner werd Piet Diender gehuldigd met zijn 25-jarig jubileum als muzikale leider. Ook werd hij vereerd met een lied. Op onze vertrek dag hebben we eerst nog een bezoek gebracht aan de mooie oude stad Laon met zijn prachtige kathedraal.
14 augustus Concert Carat Paviljoen. Deze keer hadden we geluk met het weer. Het was warm en droog. Door het mooie weer zat er behoorlijk wat publiek. Altijd leuk natuurlijk. Op de kiosk was de temperatuur echter een stuk hoger en er was geen wind. Er is menig zweetdruppeltje gevallen. Voor ons is het altijd een feest om op het Carat te spelen. En we hadden een mooi gevarieerd repertoire. Wie ons alsnog wil bekijken, kan dat op www.youtube.com . Typ in het zoekvak:  ekkermuzikanten. Er staan nu 4 filmpjes op van ons.
25 Juni Leef je in / leef je uit. Op deze manifestatie kon iedereen genieten van diverse activiteiten rondom de kiosk. Op de kiosk werd doorlopend muziek gemaakt, waaronder ook de Ekkermuzikanten. Er waren diverse kramen waar Laarbeekse en andere verenigingen voor informatie en ontspanning zorgden. Dit jaar stond het in het teken van water. En dat hebben we geweten!! Het was een zeer natte en koude zomerdag. En dat was natuurlijk heel jammer. Door het slechte weer was er vrij weinig publiek. En dat is natuurlijk altijd jammer, vooral voor de organisatie en de mensen die de kraampjes bemanden.
 De Ekkermuzikanten  | ekkermuzikanten@gmail.com                                                                                                 2011: alle rechten voorbehouden